Bel direct:

Garantieregeling

U kunt rekenen op de best mogelijke tandheelkundige zorg. Ons streven is om samen met u te zorgen voor een gezond gebit en een mooie lach. Wij staan voor behandelingen en producten van hoge kwaliteit, daar hoort een goede garantieregeling bij.

Vóór de behandeling wordt u op de hoogte gebracht van de mogelijke risico’s en de te verwachten behandelresultaten. Tandheelkunde is een medisch beroep. Net zoals andere zorgverleners hebben onze behandelaren een wettelijke inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Ondanks uiterste zorgvuldigheid kan de uitkomst van een behandeling nooit met volledige zekerheid worden voorspeld, omdat tandheelkundige behandelingen bij iedere persoon weer anders kunnen uitpakken.

Binnen hieronder gedefinieerde garantieperiode mag u terugkomen op een door ons uitgevoerde behandeling en zullen wij beoordelen of deze voor (kosteloze) herstel behandeling in aanmerking komt.

Gedefinieerde periodes voor eventuele garantie

Kroon- en brugwerk 5 jaar*
Implantaat 5 jaar*
Vulling 1 jaar
Splint 1 jaar op fabricagefouten (geen garantie op normale slijtage door gebruik)
Prothese 1 jaar**
Reparatie prothese 3 maanden***
Rebasing prothese 3 maanden***
Bleken geen mogelijkheid op garantie
Vulling melkgebit geen mogelijkheid op garantie
Wortelkanaalbehandeling geen mogelijkheid op garantie
Relaps orthodontie geen mogelijkheid op garantie
Paradontologie geen mogelijkheid op garantie
Implantaat (rokers) geen mogelijkheid op garantie

*Bij kroon en brugwerk en implantaten geldt een aflopende garantieperiode van 20% per jaar. Na 5 jaar vervalt de mogelijkheid op garantie.

** prothese: hiertoe behoren de gedeeltelijke prothese, volledige prothese, implantaatgedragen prothese. 1 jaar garantie op breuk, scheuren, uitvallen tanden, exclusief pasvorm.

*** reparatie / rebasing prothese: hiertoe behoren de gedeeltelijke prothese, volledige prothese, implantaatgedragen prothese.

 

Hoe werkt de garantieregeling?

Om aanspraak te kunnen maken op onze garantieregeling moet u minimaal één keer per jaar uw gebit laten controleren en verzorgen door onze behandelaren. Verder mogen door derden geen wijziging(en) in het gebit of werkstuk zijn aangebracht.

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over een uitgevoerde behandeling, dan kunt u erop rekenen dat we onze uiterste best doen om het probleem op te lossen. In eerste instantie vragen wij u uw eigen behandelaar in de gelegenheid te stellen het probleem op te lossen.

Als een klacht gegrond is en valt binnen de garantieperiode, dan voeren we de behandeling kosteloos opnieuw uit. Als het niet (meer) mogelijk is de behandeling opnieuw uit te voeren, zoeken we samen naar een passende oplossing. Komen we er niet uit, dan kunt u gebruikmaken van onze klachtenregeling.

Terug naar de betalingsvoorwaarden

Scroll to top