Wachtkamer
Slider

Klachtformulier

Via onderstaand formulier kunt u een klacht indienen over de zorg- of dienstverlening van MakDo Mondzorgpraktijken.

U wordt verzocht het formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Binnen zeven dagen na ontvangst van uw klacht sturen wij u een ontvangstbevestiging en informeren wij u over het verdere verloop van de behandeling van uw klacht.

Persoonsgegevens


Adresgegevens
Klacht

Scroll to top